Nörolojik Bilimler

Blefarospazm | Glabella Çizgileri | Hemifasiyal Spazm
İnme Sonrası Spastisite | Kronik Migren | Serebral Palsi | Servikal Distoni
Şiddetli Aksiller Hiperhidroz | Strabismus

BOTOX® (OnabotulinumtoksinA)

BOTOX®, 2 yaş ve üzeri çocuklarda aşağıdaki tabloların tedavisi için endikedir:

  • Ambulatuar pediyatrik serebral palsi hastalarında, spastisiteye bağlı dinamik equinus ayak deformitesi ile ilişkili fokal spastisitede

BOTOX®, yetişkinlerde ve 12 yaş üstü çocuklarda aşağıdaki tabloların tedavisi için endikedir:

  • Blefarospazm, hemifasyal spazm ve ilişkili fokal distoniler
  • Strabismus

BOTOX®, yetişkinlerde aşağıdaki tabloların tedavisi için endikedir:

  • Servikal distoni (spazmodik tortikolis)
  • Erişkin hastalarda inme sonrası gözlenen bilek ve el fokal spastisite
  • Kronik migreni (her ay en az 8 günü migren şeklinde olan, en az 15 gün süreyle baş ağrıları) olan erişkinlerde baş ağrılarının profilaksisi için endikedir.

Kronik migren yanı sıra aşırı ilaç kullanımı başağrısı olan hastalarda en az iki ay süre ile profilaksisiz ve profilaksili tedavi dönemine rağmen (kötü ilaç kullanımının bırakılması ve medikal tedavi) baş ağrılarının geçmediği hastalarda baş ağrılarının profilaksisi için

BOTOX® erişkinlerde aksillada günlük yaşam aktivitelerini etkileyen ve topikal tedaviye dirençli olan, inatçı şiddetli primer hiperhidroz tedavisi için endikedir.

  • BOTOX® aynı zamanda, 65 yaşına gelmemiş erişkinlerde, kaşlar çatık iken aralarında oluşan orta ile ileri derecede derin vertikal çizgiler hastanın psikolojisini önemli oranda etkiliyorsa, bu çizgilerin görünümünde geçici iyileşme elde etmek için de endikedir

UK/0463/2011

ALLERGAN TÜRKIYE

Bilim Sok No:5 Sun Plaza Kat:23 

Maslak-Sariver 34398

Istanbul

Telephone: +90 212 365 5000

Fax: +90 212 328 3614 / +90 212 290 7211

E-mail: web-tr@allergan.com