Allergan

Our Pursuit. Life’s potential.™
Global in reach. Specialized in focus.

Allergan; göz sağlığı, nöroloji, dermatoloji ve medikal estetik alanları için, kişilerin hayatı tüm imkanları ile yaşamalarını – daha net görmelerini, daha özgür hareket etmelerini ve kendilerini daha iyi ifade etmelerini – sağlayan yenilikçi ürünleri keşfetmeye, geliştirmeye ve kullanıma sunmaya odaklanmış, çeşitli alanlarda uzmanlaşmış ilaç şirketidir.

Odak noktamız; tıp uzmanları ile derin bağlılığı teşvik etmek ve hasta bakımını birlikte geliştirmek amacıyla tıp uzmanlarının ihtiyaçlarını yakından dinlemektir. Bu stratejik odağı, giderilememiş ihtiyaçların önemli olduğu yeni uzmanlık alanlarına ilişkin araştırmalarımız için farklı bir yaklaşımla birleştiriyoruz.

Doktorlar ile olan işbirliğimizde, hastalıkların tedavisinde öncü ürünleri sunmak için bilimsel mükemmellik ile titizliği bir araya getiriyoruz. Biliyoruz ki; biz ancak doktorlar ve hastalar ürünlerimize ve şirketimize güvendiklerinde; çalışanlarımız başarılı olduğunda ve çabalarımız hizmet sunduğumuz hastaların ve toplulukların yaşamlarında anlamlı bir fark yarattığında, başarılıyız.

ALLERGAN TÜRKIYE

Bilim Sok No:5 Sun Plaza Kat:23 

Maslak-Sariver 34398

Istanbul

Telephone: +90 212 365 5000

Fax: +90 212 328 3614 / +90 212 290 7211

E-mail: web-tr@allergan.com