Allergan Misyon ve Değerleri

Allergan, birden fazla uzmanlığa sahip sağlık şirketidir. İnsanların hayatlarını en yüksek potansiyelinde yaşamalarını, daha iyi görmelerini, daha iyi hareket etmelerini sağlayacak yenilikçi ilaçları ve kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlayacak biyolojik kökenli tıbbi malzemeleri ve tıbbi cihazları keşfetmeye, geliştirmeye ve ticari olarak kullanıma sunmaya odaklıdır.

Bu odak noktamız, tıbbi uzmanlarla derin bir ilişki içinde olmamızdan beslenir. Onların ihtiyaçlarını yakından takip etmemizi, onlarla birlikte tedavi yöntemlerini ileriye taşımamızı sağlar. Bu doğrultuda, stratejik hedefimizi farklı bir yaklaşımla birleştiriyoruz. Böylece, araştırma ve geliştirme çalışmalarımızı halen ihtiyaçların olduğu yeni uzmanlık alanlarına taşıyoruz. Tıp dünyasıyla ortak bir çaba içerisinde, bilimsel mükemmelliğe odaklanarak, hasta sonuçlarını daha iyi hale getirecek lider ürünler ortaya koyuyoruz. 

Bunun da ötesine geçerek, dürüstlük ilkeleri içerisinde, hastaların kendilerine açık olan tüm seçenekleri değerlendirmelerini ve doktorlarıyla birlikte tedavi yöntemlerini rasyonel bir şekilde belirlemelerini sağlayacak eğitim ve bilgiyi veriyoruz. Başarımız, hem doktorlarımızın hem hastalarımızın ürünlerimize ve firmamıza olan güvenlerine, çalışanlarımızın kendilerini geliştirmelerine ve çabalarımızın hastaların ve hizmet ettiğimiz toplulukların hayatında anlamlı bir farklılık yaratmasına dayanmaktadır.

Değerlerimiz

Müşteri odaklı- Sergilediğimiz her davranışta “Üç Hususu” gözönünde bulundururuz.

  • Ürünlerimizden yarar sağlayan hastaları,
  • Ürünlerimize güvenen doktorları,
  • Ürünlerimizin değerinin farkında olan kurumları,

Etkili- En iyi sonuçları elde etmek, her yaptığımızda en yüksek standartlara ulaşmak, “Yüksek Etki” yaratmak için ekstra gayret sarfederiz. Bizi hızlıca kaydadeğer sonuçlara götürecek zekice tasarlanmış faaliyetlere değer verir ve ödüllendiririz.   

Çalışanlar + Tutku: Yetenekleri ile işimizin kalitesini arttıran, tutkuları ile kararlılığı beraberinde getiren çalışanlarımız sayesinde başarıya ulaşırız.

İşbirliği- Bilgi paylaşımını ve bir takım olarak birlik içinde çalışarak ortak hedeflerimize ulaşmayı taahhüt ederiz. Yeni bakış açıları sağlayan farklı kişisel ve kültürel bakış açılarını destekler ve teşvik ederiz.

Yenilik- Değişime ve gelişime hızlıca uyum sağlarız, gelişim kaydederiz, ekip olarak akıllıca riskler alma cesaretine sahibiz ve yeni fırsatları değerlendiririz.

Doğruluk/Dürüstlük- Doğru şekilde, yasal olmayan yollara sapmaksızın, sonuçlara ulaşırız. Şeffafız, anlaşılırız, müşterilerimiz, çalışma arkadaşlarımız ve iş ortaklarımızla olan ilişkilerimizde saygılıyız.

ALLERGAN TÜRKIYE

Bilim Sok No:5 Sun Plaza Kat:23 

Maslak-Sariver 34398

Istanbul

Telephone: +90 212 365 5000

Fax: +90 212 328 3614 / +90 212 290 7211

E-mail: web-tr@allergan.com