Uluslararası Allergan Vakfı

Gerçek bir Fark Yaratmaya Yardımcı Olmak

Uluslararası Allergan Vakfı (AIF) kendini, tüm dünyada toplumlar üzerinde kalıcı ve olumlu etki yaratmaya adamıştır. AIF, ABD dışındaki topluluklara odaklanırken, Allergan Vakfı (Allergan Foundation) Amerika Birleşik Devletleri’ndeki toplulukları destekler.

AIF’nin aktif olduğu alanlar: Kaliteli sağlık hizmetleri, teşhis ve tedavi, eğitim-araştırma, yaşam kalitesi, hastalık farkındalığını arttıran sosyal programlar ve insani hizmetler.

AIF teşvikleri, yüksek kalitede ve iyi tanımlanmış hedefleri olan, mevcut kaynakların azami seviyeye çıkarılması amacına bağlı ve amaçlarını yerine getirme ve ölçülen sonuçları raporlama hususunda saygınlığı olan yardım kuruluşlarına verilmektedir. Talep eden kuruluşun amaç ve programları açıkça tanımlanmalı ve program amaçları yerine getirilmelidir.

Destek vermekten gurur duyduğumuz kuruluşlar şunlardır:

  • The National Council for the Blind in South Africa
  • Forest Town School for Special Needs Children in South Africa
  • Meningitis UK,
  • ChildAid,
  • Children in Crisis,
  • Fighting Blindness
  • Headway Devon,
  • Hammer Out Brain Tumours
  • Tuberous Sclerosis Association
  • Fondazione G.B. Bietti.

Faaliyetlerimizi ofisimizin ve çalışanlarımızın bulunduğu her ülkeye genişletmek ve bu alanlardaki çabaları desteklemek istiyoruz.

UK/0579/2011

ALLERGAN TÜRKIYE

Bilim Sok No:5 Sun Plaza Kat:23 

Maslak-Sariver 34398

Istanbul

Telephone: +90 212 365 5000

Fax: +90 212 328 3614 / +90 212 290 7211

E-mail: web-tr@allergan.com