Uyum

Farmasötik ve tıbbi cihazlar endüstrisi, dünyadaki en iyi kontrol edilen endüstrilerden biridir. Allergan’ın hasta yaşamını iyileştirme vizyonu ile birleşmiş bu seviyedeki düzenlemenin anlamı; işimizi en yüksek etik ve hukuki standartlara göre yapma zorunluluğudur. Etik, sorumlu, doğru ve hasta odaklı tanıtım uygulamaları ile rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesine ilişkin tüm mevzuatlara tamamıyla bağlıyız.

“Yanlış bir şey yapmanın doğru yolu yoktur” cümlesi, bizim iş ilkemizdir. Hırslı ve rekabetçiyiz, ancak başarıya, gerekliliklerle uyumlu ve etik bir yol takip ederek ulaşacağız.

Uyum ve bütünlük kültürümüzün devamı için, iç politikalar ve prosedürlerden, bütün çalışanlarımızın ve iş yaptığımız bütün üçüncü tarafların eğitiminden ve bireylerin günlük iş hayatlarında karşılaşabilecekleri sorunları çekinmeden dile getirebilecekleri mekanizmalardan oluşan, küresel olarak entegre edilmiş uyum programımız mevcuttur.

Allergan İş Yönetimi ve Etik Kodu

Uyum programımız, standart olarak tüm ticari faaliyetlerimize uygulanan Allergan İş Yönetimi ve Etik Kodu etrafında oluşturulmuştur. Bu kod, Allergan çalışanlarının, tüm mevcut kanun, kural, yönetmelik ve iç politikalara uymalarını ve tüm iş faaliyetlerini etik şekilde gerçekleştirmelerini gerektirmektedir.  Kod, Allergan çalışanlarınca uyulması zorunlu olan standartları belirtmektedir.

EAME Uyum Programı

Allergan İş Yönetimi ve Etik Kodu ilkelerini iyice yerleştirmek için Allergan, ticari faaliyetlerinin kilit bölgelerine Uyum ve Etik personeli atamıştır. Bu bireyler, çalışanlara eğitim vererek ve uygun iç kontrolleri geliştirerek uyum programını yönetmektedirler. Aynı zamanda Allergan’ın uygun uyum yönetimine sahip olmasını ve uyum beklentilerindeki ani değişikliklere hızlı cevap verebilmesini sağlayan ulusal ve bölgesel uyum komitelerimiz de mevcuttur.

Allergan’ın Misyonu:

Daha iyi bir sağlık için tercih edilen ortak olmak adına ;

Teknolojik yeniliklerimizi, endüstriyel liderliğimizi, ortaklık becerilerimiz ve ilişkilerimizi, tüm dünyadaki altyapımızı, araştırma ve üretim yeteneklerimiz ile müşterilerimiz ve hissedarlarımız için büyük değerler sunan, operasyonel stratejileri uygulamak amacıyla müşterilerimizde eşsiz bir anlayış seviyesi geliştirmek.

Allergan’ın Vizyonu:

Dünya çapında 100’den fazla ülkede, Oftalmoloji, Nörolojik Bilimler, Medikal Estetik, Dermatoloji ve diğer spesifik ürün pazarları için özel farmasötik ürünler geliştiren ve bu ürünlerin ticaretini yapan, yenilikçi, teknoloji odaklı global bir ilaç şirketi olarak, müşterilerine değer sağlayan, çözümlenememiş tıbbi ihtiyaçları karşılayan ve hastaların yaşamlarını iyileştiren ürünleri pazarlamaktır.

Allergan Şirket Değerleri:
 • Müşteri Odaklı
 • Etkili
 • Çalışanlar +  Tutku
 • İşbirliği
 • Yenilik
 • Doğruluk + Dürüstlük
Allergan Şirket Kültürü:
 • Rekabetçi
 • Sınırları zorlayan
 • Açık iletişim ortamına sahip
 • Düşüncelerde ve kişilerde çeşitliliği teşvik eden
 • Değişim/evrim

UK/0322/2011a

ALLERGAN TÜRKIYE

Bilim Sok No:5 Sun Plaza Kat:23 

Maslak-Sariver 34398

Istanbul

Telephone: +90 212 365 5000

Fax: +90 212 328 3614 / +90 212 290 7211

E-mail: web-tr@allergan.com