Kariyer Alanları

​Dünya çapında 100’den fazla ülkede 17.000’i aşkın çalışanımızla sağlık ve güzelliğin buluştuğu yaşamlar için tutkumuz ve cesaretimiz ile çalışıyoruz.

100’den fazla ülkede, 17 bini aşkın çalışanımızla göz sağlığı, medikal estetik ve dermatoloji, nörolojik bilimler, gastroenteroloji, kadın sağlığı, üroloji ve enfeksiyon hastalıklarından oluşan yedi temel terapötik alanda hastalara yenilikçi ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık çözümleri sunuyoruz.

Aşağıda bu amaca hizmet eden bölümlerimizle ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz.


Göz Sağlığı İş Birimi

Retinal rahatsızlıklar, göz kuruluğu ve glokom gibi tedavi edilmediği takdirde körlüğe kadar ilerleyebilen göz hastalıkları, her yıl milyonlarca kişiyi etkilemektedir. Hasta odaklı yaklaşımımız ile bu hastaların yaşam kalitesini artıracak tedavi çözümleri sunuyoruz.


Medikal Estetik İş Birimi

Tedavi amaçlı geliştirdiğimiz ürünlerden yola çıkarak başladığımız yolculukta, bilim, teknoloji ve estetiği birleştirerek hastalara özgün ihtiyaçları karşılayan geniş ürün portföyümüz ile medikal estetik alanında sağlık ve güzelliği buluşturuyoruz.


Nörolojik Bilimler İş Birimi

Farklı tedavi alanlarında hastaların yaşam kalitesini etkileyen ve tedavisi güç olan rahatsızlıklara karşı çözüm üretmeyi hedefliyoruz.


İnsan Kaynakları

En mutlu işyeri olma misyonu ile yola çıkarak, kurum kültürüne ve pozisyona özel yetkinliklere sahip en uygun adayları şirketimizin bünyesine katmak için çalışıyor, fonksiyonların ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak proaktif İK çözümleri getirmeyi hedefliyoruz.

Mutlu Çalışanlar yaratmayı amaçlıyor, bu doğrultuda şirket içinde fark yaratacak projeler hayata geçirmek için Kurumsal İletişim departmanımız ile birlikte çalışıyoruz.


Medikal

Faaliyet alanlarımız olan 3 temel alan Göz Sağlığı, Medikal Estetik ve Nörolojik Bilimler’de paydaşlarımız ile bilimsel iletişim faaliyetlerini yürütüyor, medikal ürün planlarını hazırlıyor ve hayata geçiriyor, pazarlama plan, strateji ve hedeflerinin geliştirilmesine bilimsel destek sağlıyoruz. Böylece doğru zamanda, doğru tedavinin, doğru hastaya erişimine katkıda bulunuyoruz.
 

Pazara Erişim ve Kurumsal İlişkiler

Ruhsatlandırma süreci tamamlandıktan sonra ürünlerin fiyat stratejilerinin belirlenmesini ve en etkin fiyatlandırma süreçlerinin yürütülmesini sağlıyoruz.

Kurumsal İletişim Departmanımız, faaliyetlerini iç iletişim ve dış iletişim olarak iki alanda önceliklendirmektedir. 
Çalışanlarımıza yönelik etkin iç iletişim ve kurumsal dış iletişim yönetimi. İç iletişimde, kurumsal markamızın çalışanlarımız tarafından içselleştirmesi için etkin iç iletişim yönetimi üzerine çalışırken, dış iletişimde de kurumsal marka itibarımızı artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz.


Ruhsatlandırma

Pazara verilmesi planlanan ürünlerin ruhsatlandırma stratejilerinin belirlenmesi, bu kapsamda yasa ve yönetmeliklerle ilgili gelişmelerin takip edilmesi ve bunların şirket önceliklerimiz doğrultusunda şekillendirilmesini sağlıyoruz.


İş Mükemmeliyeti

Allergan’da satış gücü etkinliğimizi arttırılması için gerekli süreçlerin belirlenmesi, ilgili sistemlerin kurulması ve bunların takibinin yapılmasını sağlıyoruz.

Ayrıca tüm satış ekibimizin en yüksek verimlilik ve performans ile tanıtım yapabilmeleri için ihtiyaca yönelik eğitim programları hayata geçiriyoruz. Her bir Allergan çalışanında olması gereken iş yetkinliklerini belirleyerek, bu yetkinlikleri geliştirmeye yönelik kişiye özel eğitimler planlıyoruz.

Farklı fonksiyonlar ile iş birliği içerisinde satış ve pazarlama süreçlerinin kalitesini arttırmak için çözümler üretiyoruz. 


Finans

Allergan’ın her türlü finansal harcamalarını ve işlemlerini takip ediyor, bununla birlikte kaynak kullanımını ve nakit akışını yönetiyoruz.Harcama ve tasarruf analizlerinin yapılmasını amaçlayarak, marka stratejileri ile şirketin stratejik hedeflerinin belirlenmesini ve takibini sağlıyoruz.

Lojistik, Ticari operasyonlar ve İdari işler fonksiyonlarımız da Finans departmanımızın çatısı altında bulunuyor. 

Şirketimiz bünyesindeki satışları ticari operasyonlar departmanımız ile yürütüyoruz. Satışlarımızı ecza depolarına ve kurum eczacısı olan hastanelere yapıyoruz. 

Tedarik zinciri fonksiyonunda birçok paydaş ile birlikte çalışarak, doğru ürünü,  doğru zamanda temin edebilmek için,  arz- talep planlaması, üretim, satın alma , sigorta, taşıma, depolama , ambalajlama, sipariş hazırlama, sipariş takip, envanter yönetimi, iç dağıtım, bilgi teknolojileri ile uyumluluk , lansman yönetimi, gümrükleme fonsiyonlarını optimum maliyetler ile performans kriterleri doğrultusunda yönetiyoruz.

İdari işler fonksiyonumuzda ise Allergan’daki fiziksel çalışma koşullarının iyileştirilmesi adına gerekli tüm desteği veriyor, İSG standartlarının uygulanmasını sağlıyoruz ve etkin filo yönetimi yapıyoruz.


Bilgi Teknolojileri

Günümüzün değişen ve gelişen teknoloji ihtiyaçlarını yakından takip ederek, süreçlerin daha verimli ve hatasız çalışabilmesi için sistemler kuruyor, mevcut sistemleri geliştiriyor ve destekliyor ve şirket ihtiyaçları doğrultusunda yeni projeler hayata geçiriyoruz.


Uyum ve Etik

Allergan’da etik kurallara ve hukuk kurallarına uyum en önemli önceliklerimizin başında gelmektedir. 
Uyum ve Etik departmanı olarak, bir yandan ilaç güvenliği aktiviteleri yürütülürken diğer yandan ürün ile ilgili mevzuat, AİFD ve Allergan kurallarının takibini yapıyoruz ve gerekli noktalarda şirket içi eğitimler veriyoruz, yeni gelişmeler ile ilgili tüm çalışanlarımızı bilgilendiriyor, gerekli konularda aksiyonlar alıyoruz.

Sağlık Mesleği Mensupları ile birlikte gerçekleştirilen projelerin finansal bölümünün kamuya açıklanmasından sorumluyuz.


Kalite ve Güvence

Ürünlerimizin yaşam döngüleri boyunca kalitesine odaklanıyoruz. Son kullanıcılara ulaşma sürecindeki risklerini değerlendiriyoruz; kalitesini koruma ve arttırma yollarını sürekli iyileştiriyoruz.

Çalışmalarımızın lokal / global tüm mevzuat ve  standartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak için, süreçlerimizi sistematik olarak değerlendiriyoruz. Faaliyetlerimizin  kalite gerekliliklerini sağladığını garanti altına alıyoruz.