İK Süreçlerimiz

İşe Alım

Allergan’ın “cesur” değerlerini taşıyan, bütünsel bir bakış açısına ve stratejik öngörüye sahip, ilham verici, sorgulayıcı, iyimser, açık ve özgün arkadaşları aramıza katmaktan mutluluk duyuyoruz. Organizasyonumuz sürekli gelişmekte olduğu için tüm çalışma arkadaşlarımızın öğrenme çevikliği, değişime uyum ve liderlik gibi özelliklerinin yanında esnek olmalarını bekliyoruz. Bunun yanı sıra, her pozisyon için önceliklendirdiğimiz yetkinlik alanlarını, görüşülen pozisyon bazında mutlaka göz önünde bulunduruyoruz.
 

Yetenek Yönetimi

Yetenek yönetimi için tüm yöneticilerimizle görüşerek yetenek matrisleri üzerinden çalışanlarımız için ciddi bir hazırlık gerçekleştiriyoruz. Bu hazırlık çerçevesinde, tüm çalışanlarımızı yetenekleri ve gelişim ihtiyaçları kapsamında değerlendiriyoruz.
 

Performans Yönetimi

Allergan’da Performans Yönetim Sürecimiz, çalışanlarımızın performansını, bulunduğu pozisyonun ana amaçları ve hedeflerine dayanarak ölçmek ve değerlendirmek için kullandığımız bir süreçtir. Sistemi, hem çalışanların koyulan amaç ve hedefleri gerçekleştirme kabiliyetlerini hem de bunları gerçekleştirirken izledikleri iş yapış şekillerini değerlendirmek üzere tasarladık. Bunun yanı sıra, Allergan’da her çalışanımızın bir “Kişisel Gelişim Planı” vardır. Çalışanlar, bu plan doğrultusunda kariyer hedefleri ile paralel bir yol çiziyorlar.
 

Eğitim & Gelişim

Allergan’da biz, çalışanlarını dinleyen, çalışanlarının fikirlerine önem veren ve onlardan gelen önerileri hayata geçiren bir yapıya sahibiz. Burada, çalışanların gelişimine değer veriyor ve bu konuya ciddi bir kaynak ayırıyoruz. “VIP Eğitim ve Gelişim” projesi ile, departman ve pozisyon genelinde ve her çalışanın gelişim alanı özelinde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimler sunuyoruz.

Bunun yanı sıra, yöneticilik hedefi olan çalışanlarımıza yönelik tasarlanmış “Star Lounge” programımız da çalışanlara yapılan en önemli yatırımlarımızdan biridir. Bu proje kapsamındaki çalışanlarımıza A’dan Z’ye yöneticilik eğitimleri, mentorluk, iş üzerinde öğrenme, takip çalışmaları, simülasyonlar, gölge yöneticilik ve yabancı dil gibi pek çok kapsamlı bir eğitim programı sunuyoruz.
 

Ücret &Yan Haklar

Allergan Türkiye’de, her pozisyon için iş tanımları doğrultusunda sektör bazlı pozisyon eşlemesi yapıyoruz. Pozisyon eşlemesi, tüm şirketlerin aynı sorumluluk, nitelik, deneyim ve bilgi düzeyi gerektiren pozisyonları aynı yerde gruplayabilmesi amacıyla yapılır. Böylelikle tüm pozisyonlar için doğru ücret ve yan hakları belirliyoruz. Allergan da bu veriler doğrultusunda her pozisyon için bir eşleştirme yapıyor ve maaş politikasını oluşturuyoruz.
 

Ödüllendirme

Allergan’da çeşitli ödül programları ile çalışanlarımızın performanslarını ödüllendiriyoruz; 
 
Growth Power House Ödülleri:  Allergan Global Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Pazarlar Başkanı tarafından her yıl 75 çalışana verilen sembolik ödüllerdir. 

Award For Excellence Ödülleri: İş tanımı dışında alınan ekstra sorumluluklar veya fark yaratan projeler için verilen ödüllerdir.

Uzun Hizmet Ödülü:  Allergan’da 5,10,15,20,15 yılını dolduran çalışanlara verilen kıdem ödülüdür.