Nörolojik Bilimler

Serebral Palsi

Serebral palsi, beynin kasları, dengeyi ve istemli hareketleri kontrol eden bölümlerindeki kusur veya lezyon/hasardan kaynaklanan hareket, denge veya postür bozukluklarının olduğu bir grup duruma verilen bir isimdir.   Bu durum; gelişim anomalileri ya da bebek ana rahminde gelişirken veya hamilelik süresince, doğumda veya hemen doğum sonrasında meydana gelen beyin hasarlarından kaynaklanabilir.  Serebral palsili her çocuk bu hastalıktan farklı derecelerde etkilenir ve denge, hareket ve postür kontrolü, zor fark edilebilirden çok barize kadar değişiklik gösterebilir. Serebral palsi, kronik bir durumdur fakat bazen etkileri daha az görünür olur.
 

Servikal Distoni

Distoni, istemsiz seğirme, spazm ve kas hareketini kapsayan bir grup duruma verilen isimdir. Birçok durumda, distoninin asıl sebebi bilinmemektedir. Servikal distoni, distoninin en yaygın şeklidir ve boyun kaslarını etkileyerek başı dik tutmayı zorlaştırmaktadır. Boyun kasları, spazma uğrar ve bu da başın omuza düşmesine, dönmesine, salınmasına ya da eğilmesine neden olur. Omuz da, ayrıca eğilmiş başa doğru yukarı kalkabilir. Servikal distoni, anormal vücut postürü, hareket ve hareket kabiliyeti zorluklarının yanı sıra şiddetli ağrılarla birleşebilir.  Servikal distoni, genellikle, 30 ile 50 yaşları arasında meydana gelmektedir – her ne kadar tüm yaşlarda görülebilse de – ve kadınlarda, erkeklere kıyasla servikal distoni görülme oranı daha yüksektir.
 

İnme Sonrası Spastisite

Spastisite, bir çeşit hareket bozukluğudur. İnmeden kurtulan bazı kişilerde, spastisite ellerde, bileklerde, kollarda veya hatta bacaklarda görülebilir. Sonuç olarak, kas kasılmış bir şekilde kalır ve bu durum ağrıya, sınırlı harekete ve hastanın giyinmek ve kişisel hijyen gibi günlük aktivitelerini özgürce yerine getirmesinin ciddi ölçüde engellenmesine neden olabilir.  Spastisitesi bulunan bir hastanın karakteristik vücut pozisyonu, yumruk el, kasılmış bir bilek, çarpık dirsek ya da göğse yaslanmış koldur.
 

Kronik Migren

Kronik migren; hastaların ayda 15 ya da daha fazla gün boyunca baş ağrısı çektiği ve bunun en az 8 gününde çekilen ağrının migren olduğu, hastayı güçten düşüren bir durumdur.

Gerçek anlamda kronik migreni bulunan bir kişinin ayın en az yarısında baş ağrısı veya migren ağrısı çektiği anlamına gelmektedir. Kronik migren nedeniyle hastaların yaşamı oldukça fazla engellenebilmektedir. Kronik migreni bulunan birçok kişi, mesai saatlerinde çalışamamakta veya ev işleri ya da aile aktivitelerinde bulunmak gibi günlük görevleri yapmakta zorluk yaşamaktadırlar. Kronik migreni bulunanlarda, genellikle, hastalığın yükünü daha da arttıran endişe ve depresyon bulunmaktadır.
 

Blefarospazm

Blefarospazm, göz kapağı hareketini kontrol eden kasları etkileyen hareket bozukluğudur. Bu bozukluk, göz kapaklarını kontrol eden kasların istemsiz spazmlarının neden olduğu artmış göz kırpması ile karakterize edilmektedir. Blefarospazm, genellikle göz kapaklarını etkilemekte ve işlevsel körlüğe ilerleyebilmektedir (örneğin; belirli bir süre göz kapaklarını açamama).
 

Hemifasiyal Spazm

Hemifasiyal spazm, yüzün tek tarafındaki yüz kaslarının öngörülemez ve istemsiz seğirmeler ile karakterize nöromusküler bozukluktur. Göz çevresindeki kaslarla başlayan ve son olarak yüzün bir tarafındaki tüm kasları etkileyen bu durum progresiftir. Bu durumun önemli psikososyal zararları olmakla beraber kontrol edilemez yüz spazmları, yüz görünümünü değiştirmenin yanı sıra araba kullanmak ve okumak gibi günlük faaliyetleri engelleyebilir ve sosyal etkileşimleri zor bir hale getirebilir.